• Tooted
  • Aluskatted
  • Katusematerjalid

Tyvek® Pro 2508B

Tootja: Tyvek

 

Kasutamine

Difusioonkangas 2508B sobib igat tüüpi ventileeritavatele ja mitteventileeritavatele kaldkatustele. Samuti sobib see puitsarikate katmiseks, kui nende vahele on paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal. Membraani kasutamisel ei tohi seda veekindla kattena altpoolt katusekatte külge liimida. Membraan ei takista niiskuse eraldumist katuse- või seinakonstruktsioonist (konstruktsiooniniiskus, veeaurudifusioon). Eriti tõhus on difusioonkangas membraan mansardkorruste konstruktsioonides.

Paigaldus

Difusioonkangas 2508B membraani peab puitsarikatele paigaldamisel pingutama ja kinnitama. Kanga servadele tuleb märgitud joone järgi teha kindlasti ülekate! Kui katuse kalle on väiksem kui 22° (kuid mitte väiksem kui 6°), peab ülekate olema vähemalt 20 cm. Soojusisolatsioonimaterjal paigaldatakse vahetult difusioonkanga 2508B membraani alla. See laseb veeauru läbi (vt tehnilisi omadusi), seega süsteemi puhul, kus soojusisolatsiooni siseküljel paikneb aurutõke, ei ole soojusisolatsiooni ja difusioonkanga 2508B vahele lisatuulutusvahesid vaja jätta. Tyvek® 2508B membraani omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse Tyvek® Tape Plus teibiga. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi.

Pakend

75 m²/rull, laius 150 cm, 24 rulli/alus

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Küsi pakkumist