Fassaadi- ja lamekatusevillad

Tehnonicol fassaadi- ja lamekatusevillad

fassaadivilladSoojustusmaterjal TECHNO on mineraalvillast tulekindel soojus- ja heliisolatsioonimaterjal, mis on valmistatud basaldirühma kivimite baasil ja mille valmistamisel on kasutatud vähendatud fenoolisisaldusega sideainet.

– TECHNO materjalid on pika kasutamisajaga, energiasäästlikud, keskkonnasõbralikud ja täiesti tulekindlad. TECHNO sobib kasutamiseks elu- ja tööstushoonete mitmesuguste ehituskonstruktsioonide soojus- ja heliisolatsiooniks.

– TECHNOLITE – kasutamiseks elumajade ja tööstushoonete soojus- ja heliisolatsiooniks ehituskonstruktsioonides, kus soojustusmaterjal ei ole allutatud koormustele (mansardid, pööninguvahelaed, põrandalaagide vaheline soojusisolatsioon, karkassvaheseinad), samuti kahekihilise soojustussüsteemi esimese (sisemise) soojustuskihina õhkvahedega fassaadisüsteemides.

– TECHNOFACE – soojus- ja heliisolatsioon tsiviil- ja tööstushoonete õhukesekihilise dekoratiivkrohviga kaetud seinte välistele soojustussüsteemidele.

– TECHNOROOF N – raudbetoonist või metallist pindade kahekihilise soojustussüsteemi alumine kiht. Soovitatav kasutada koos plaatidega TECHNOROOF B.

– TECHNOROOF B – raudbetoonist või metallprofiilist pindadele paigaldatud katusekatte kahekihilise soojustussüsteemi ülemine kiht. Rullkatusekatte võib sellele paigaldada ilma kaitsva tasanduskihita.

Lamekatused – tavaliselt paigaldatakse kaks kihti (TECHNOROOF N + TECHNOROOF B) ning kinnitatakse spetsiaalsete teleskoopkinnitite abil mehaaniliselt pinna külge. Kahe või enama soojustuskihi paigaldamisel tuleb jälgida, et plaadivuugid ei satuks kohakuti. Üle 5 mm laiused plaadivuugid tuleb täita soojustusmaterjaliga.

Fassaadid – materjal TECHNOFACE on üks osa õhukese krohvikihiga kaetud fassaadi isolatsioonisüsteemist. Paigaldamisel tuleb hoolikalt jälgida valitud fassaadikrohvimissüsteemi tehnoloogiat. Kinnitatakse seinale fassaaditüüblite abil.

– Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust või vaata technonicol.com